Allt du behöver veta om sjukskrivning

08 april 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

Sjukskrivning är en viktig del av Sveriges socialförsäkringssystem. Den tjänar till att ge arbetsföra individer ekonomiskt stöd vid tillfällen då sjukdom eller skada omöjliggör arbete. Att förstå grunderna i sjukskrivning kan göra processen mindre stressig och hjälpa till att säkerställa att du får rätt stöd under din återhämtning.

Vad innebär sjukskrivning?

Sjukskrivning betyder att en arbetstagare är frånvarande, på grund av sjukdom eller skada, och tillfälligt oförmögen att utföra sitt arbete och därmed behöver vara ledig från arbetet för att återhämta sig. Sjukskrivning kan utfärdas av en legitimerad läkare och ibland, för kortare perioder, av andra legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal som tandläkare eller psykologer. Det finns olika regler som gäller för hur man blir sjukskriven och vilka ersättningar som finns att tillgå. I Sverige är det Försäkringskassan som hanterar dessa ersättningar, men även din arbetsgivare och eventuell försäkring hos din fackförening eller en privat försäkring kan komma att spela in.

sjukskrivning

Regler för sjukskrivning

Den första dagen du är sjuk räknas som en karensdag, vilket innebär att du inte får någon ersättning alls för den dagen. Från och med dag två till dag fjorton i sjukperioden är det arbetsgivaren som betalar ut sjuklön. Om sjukperioden fortsätter längre än så tar Försäkringskassan över och du kan få sjukpenning. Det råder dock olika regler beroende på arbetsplats och kollektivavtal, så det är viktigt att du som arbetstagare tar reda på vad som gäller just för dig. Att bli sjukskriven innebär också att du behöver följa upp och stämma av med din läkare regelbundet om din situation. Det är viktigt att följa de råd och behandlingsplan som läkaren föreskriver för att påskynda återhämtningen och underlätta en smidig återgång till arbetslivet.

Så ansöker du om sjukskrivning

När du insjuknar och behöver bli sjukskriven är första steget att kontakta vården för att få en medicinsk bedömning. Det kan göras genom att besöka en vårdcentral, sjukhus eller via digitala vårdtjänster som erbjuder videomöten. Under mötet bedömer den behandlande läkaren din arbetsförmåga och kan utfärda ett läkarintyg om det bedöms nödvändigt. Med ett läkarintyg i handen ska du sedan meddela din arbetsgivare om sjukskrivningen. Det är också viktigt att snarast kontakta Försäkringskassan för att ansöka om sjukpenning. Detta görs genom deras hemsida eller deras kundtjänst, där du kan få hjälp och svar på dina frågor.

Återgång till arbete efter sjukskrivning

Att återgå till arbete efter en sjukskrivning kan vara en utmaning. Det gäller både för den anställde och för arbetsgivaren. Återintegreringen i arbetslivet ska ske successivt och anpassas efter individens återhämtningsförlopp. En del arbetsplatser erbjuder rehabilitering och anpassade arbetsuppgifter för att underlätta övergången. Samarbete mellan dig som sjukskriven, din arbetsgivare, läkaren och eventuellt Företagshälsovården är av stor vikt för att göra återgången till arbetet framgångsrik. Det är viktigt att ha realistiska förväntningar på återhämtningsprocessen och att vara öppen för dialog med dina kollegor och chefer om dina behov och din kapacitet.

Fler nyheter